Xarcom logo
C/T sovellukset

Xarcomin Telemaattiset palvelut.


Xarcomin ohjelmoitava, automaattinen puhepalvelin (vaihde) mahdollistaa vaativien telemaattisten palvelujen toteuttamisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Telemaattinen palvelu muodostuu palvelun määrittämisestä ja toteuttamisesta, joka asennuksen jälkeen toimii automaattisesti Xarcomin palvelimella.

Telemaattinen järjestelmä tai sovellus määritetään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Sovellus toteutetaan parametroiden Xarcomin kehittämän Zapi-ohjelmakirjaston avulla. Varsinaista ohjelmointityötä perinteisessä merkityksessä ei tarvita. Palvelun puheosuudet äänitetään ja tallennetaan palvelimelle. Palvelulle varataan puhelinnumerot ja sovellus on heti asennuksen jälkeen käytössä.

Xarcomin telemaattinen palvelukonsepti muodostuu seuraavista komponenteista

 • nauhoitetuista äänitiedostoista ja juonnoista
 • näppäinpuhelimella ohjattavista valikoista
 • valikkojen avulla käynnistettävistä ohjelmoitavista palveluista
 • puhelun välittäminen ohjauksen mukaan
 • puhelinliikenteen laskenta ja veloitus
 • puhelinliikenteen tilastointi ja raportointi asiakkaan haluamalla tavalla
 • liikenteen valvonta ja monitorointi WWW-selailimella
 • äänitiedostojen tuottaminen puhelimen avulla tai
 • äänitys-PC:llä

Xarcomin tuottamat telemaattiset palvelut perustuvat Xarcomin kehittämään Z2000-palvelimeen (C/T-server) ja Zapi-ohjelmistoon. Xarcomin palvelin sijaitsee Telian palvelinhotellissa, jossa se on vartioidussa ja turvallisessa tilassa.

Yritys voi hyödyntää Xarcomin telemaattisia palveluja

 • yrityksen asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä (tiedotuksessa) sekä erilaisissa tiedonkeruusovelluksissa
 • telemarkkinoinnissa
 • omana toimintonaan osana yrityksen liiketoimintaprosessia
 • palvelukeskusasiakkaana telemaattisen liiketoiminnan sisällöntuottajana

Telemaattinen palvelu yrityksen toiminnan tehostajana

 • asiakaspalvelu
 • asiakashankinta
 • tilausten vastaanotto
 • ulkoinen tiedottaminen
 • sisäisen viestintä
 • suoritetietojen keruu
 • tiedon keruu

Telemarkkinointi

tuotekampanjoihin ja tuotteen tunnettuuden lisäämiseen

 • tuoteinformaatio
 • tuotevertailut
 • markkinointikampanjan asiakaspalautteen keräämiseen
 • markkinatutkimukset
 • asiakasrekisteröinnit
 • yhteydenottopyyntöjen tallentaminen
 • esitetilausten vastaanotto

Telemaattinen palvelu osana liiketoimintaa

 • maksutapahtumien rekisteröinti ja välittäminen
 • maksullisen tiedon välittäminen asiakkaille

Telemaattinen liiketoiminta

 • tietopalvelu
 • kuluttajakyselyt (gallupit)
 • kilpailut
 • äänestykset
 • tiedotteet
 • aikuisviihde